top of page
Happy Dance

קורס יסודות תקשורת מקרבת - זום

התחלה 4.9

8 מפגשים 

ימי א'

18:00-21:00

א.נשים עובדים? 

מרגישים שחסר לכם.ן כלי לניהול שיח מקרב יותר עם עצמכם ואחרים ?

רוצים.ות להימנע מעימותים אבל שוב ושוב נופלים באתם הבורות?

מוזמנים ל8 מפגשים שיתנו לכם את הבסיס של התקשורת המקרבת , מהבית, מהמסך שלכם, אפילו בנעלי בית. ניפגש, נתחבר, נתרגל, נשתף.

כל אחד.ת יצא עם מפתח לתקשורת מקרבת יותר בכל אחד מהקשרים שבו הוא נמצא.

bottom of page