top of page
קבוצת אנשים מדברים.jpg

התחלה 14.5

9 מפגשים
ימי א' 

בראש פינה 

16:00-19:00

הגיע הרגע! יש בכם סקרונות? מוכנות? כמיהה ללמוד כלים חדשים לתקשורת מקרבת יותר בחיים שלכם.ן?

אתם.ן מהגליל העליון? יאלה בואו ניצא לדרך!

9 מפגשים של חיבור, לימוד השפה המקרבת המון חמלה ותירגולים.

bottom of page